Általános Szerződési Feltételek

 

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy amennyiben aktív felhasználója, illetve vásárlója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegy igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Webáruházból történő vásárlás során létrejövő szerződés lényeges rendelkezései:

  1. Adatok

Üzemeltető: a webáruházat Alazard Antoine Nicolas Gabriel egyéni vállalkozó üzemelteti

Cím: 1138 Budapest, Árva u. 19.

Nyilvántartási szám: 50118339

Adószám: 67361508­141

Telefonszám: +36 30 879 1416

A kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt levelezési cím info@edestyukom.hu

Webáruház nyilvántartási száma: XIII/12643/2016/B

  1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a webáruházban megjelenített bármely szolgáltatás igénybevétele, így különösen a „tyúkörökbefogadás” és a főoldalon található egyéb szolgáltatás. A „tyúkörökbefogadás” nem konkrét tyúkra tekintettel történik, hanem egy lehetőség, melynek értelmében egyszer 60 db tojás megvásárlására jogosít, amely 6 hónap alatt „hívható le”. Ettől függetlenül a „virtuális tyúk” elnevezése és nyomon követése lehetséges. Az Üzemeltető megtesz mindent annak érdekében, hogy az oldalán megjelenő adat, információ (termék/szolgáltatás ára, elérhetősége, leírása, stb) a lehető legszélesebb körű és pontos legyen.

  1. A szerződés létrejötte

A regisztrációt követően minden egyes tyúkörökbefogadás díjának megfizetésével létrejön a szerződés. A „tyúkörökbefogadás” díjának kiegyenlítése 60 db tojás rendelésére jogosít. A megrendelés feldolgozásának a feltétele a 60 db tojás ellenértékének megfizetése. A webshop megrendeléseket kizárólag elektronikus úton, a www. edestyukom.hu webcímen elérhető online rendszerén keresztül fogad. Telefonon, faxon, továbbá levélben és személyesen megadott rendelések teljesítését nem vállalja. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a valótlan vagy egyértelműen hibás adatokkal elküldött rendelések teljesítését az adatok tisztázásáig felfüggessze, vagy a rendeléseket törölje.

A megrendelés elküldésével a Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéskötési nyilatkozata az Üzemeltető számára fizetési kötelezettséget von maga után. Az Üzemeltető fenntartja a jogát arra, hogy a Vásárló által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse. Az ellenőrzés ideje alatt az Üzemeltető jogosult a Vásárló felhasználói fiókhoz való hozzáférést határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni. Az Üzemeltető fenntartja jogát arra, hogy a www.edestyukom.hu passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Az Üzemeltető a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról előre értesíti.

  1. Árak

A „tyúkörökbefogadás” aktuális díja 3.300 Ft, amely 60 db „1” besorolású, azaz szabad tartásból származó tojás díja (1 db tojás így jelenleg 55 Ft). Az Üzemeltető fenntartja a jogot az árváltoztatásra, amely a már megrendelt tyúkörökbefogadásra és a „lehívott tojásmennyiségre” nem vonatkozik. A termékek ára tartalmazza az átvevőhelyre történő kiszállítás díját.

  1. Megrendelt termék fizetésének módja

A szolgáltatások díja minden esetben előre utalással, online bankkártyás fizetéssel történik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy rendelését csak azt követen tudjuk teljesíteni, ha annak ellenértéke a számlánkra beérkezik. Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; cg.: 01­10­048552). A bankkártya adatai a webáruházhoz nem jutnak el. (bővebben: www.barion.com).

  1. Szállítási és teljesítési feltételek

A megvásárolt termékek szállítása a megrendelést követő 6 hónap során a Vásárló igényeinek megfelelően történik az előre megjelölt szállítási időpontokban a Vásárló által kiválasztott átvevőhelyre. Az átvétel a kiválasztott átvevőhely által biztosított időpontban történik.

7. Szavatosság

A Vásárló köteles az átvett tojásokat mennyiségileg és minőségileg ellnőrizni. Indoklással ellátott minőségi reklamációt a Vásárlási Útmutatóban részletezett esetekben áll módunkban elfogadni. Az Üzemeltető által az Átvevőhelyre szállított tojásokkal kapcsolatban szavatoljuk, hogy azok a teljesítés időpontjában megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt tulajdonságoknak; különös tekintettel az 52/2010 (IV.30) FVM rendeletre, a 62/2011 (VI.30) VM rendeletre, valamint az Európai Bizottság 589/2008/EK rendeletében foglaltakra.

8. Elállás joga

A leadott megrendelésektől való elállási jog gyakorlására a díj megfizetését követően, az első tojásmennyiség lehívásáig van lehetőség. Ebben az esetben az Üzemeltető a kifizetett díjat haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Vásárló részére. (Amennyiben a lehívott tojásmennyiség a szállítást megelőző nap 16.00-ig lemondásra kerül, nem minősül elállásnak. Ebben az esetben a kifizetett díj nem jár vissza, a tojásmennyiség újabb lehívására van lehetőség.)

9. Jogi nyilatkozat

A weboldalon található minden adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép szerzői jogi védelem alatt áll. Ezek felhasználása a jogosult hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértésének minősül és jogi következményeket von maga után.

10. Adatvédelmi nyilatkozat: A www.edestyukom.hu a kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos, valamint a Vásárlók és a Termelők személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés célja számla kiállítása a Vásárló nevére a tyúkörökbefogadásról, valamint a Vásárlókkal való kapcsolattartás, a Vásárlók tájékoztatása a tojásszállítások időpontjával és átvételével kapcsolatban. E célokra a Vásárlók neve, e­mail címe és lakcíme kerül a nyilvántartásba. Az adatokhoz az érintettek bármikor hozzáférhetnek és bármikor igényelhetik azok törlését. A regisztráció során megadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük. Az adatokat más vállalkozásnak vagy szervezeteknek kizárólag az érintettek előzetes hozzájárulásával továbbítjuk. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az adatokat statisztikai vagy tudományos és kutatási célra kívánják felhasználni. A Vásárlók jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulhatnak.

10. Panaszkezelés

Az Üzemeltető vagy az átvevőhelyek munkatársainak termékátadással kapcsolatos magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát kérjük írásban jelezze az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken. Beérkezett panaszát legkésőbb 30 napon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. A vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli, egyezséggel történő rendezése érdekében a Vásárló írásbeli kérelmével a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., levelezési cím: 1253 Bp., Pf.: 10.) fordulhat. A békéltető testületi eljárás megindításának a feltétele, hogy a Vásárló az Üzemeltetővel előzetesen közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését.

11. Felelősség

Az internetes felületen való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A webáruház nem vonható felelősségre olyan kárért, amely a felülethez való csatlakozás során vagy amiatt következett be. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által a Vásárló rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a Vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Üzemeltető bármikor elutasíthatja a megrendelés teljesítését, a Vásárló regisztrációját törölheti.

12. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF-től történő bármely eltérés csak a Vásárló és az Üzemeltető által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A honlapon történő böngészéssel, regisztrációjával, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a www.edestyukom.hu-ra vonatkozó általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

A vásárlás menetére vonatkozó részletes feltéteket a Vásárlási Útmutató tartalmazza.

Utoljára módosítva 2016. október 24.